regulamin


REGULAMIN  SPŁYWU

 1. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie, bez względu na umiejętność pływania.
 3. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
 4. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony przyrody .
 5. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w otrzymanej kamizelce ratunkowej lub asekuracyjnej.
 6. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ, oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 7. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan powierzonego sprzętu pływającego. Uczestnik spływu odpowiada  za  powierzony  sprzęt i ponosi  za  niego odpowiedzialność finansową . W razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
 8. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 9. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 10. Uczestnicy spływu powinni być ubrani odpowiednio do warunków atmosferycznych. Zaleca się również zabranie ze sobą napojów chłodzących oraz wysokokalorycznej żywności, nakrycia głowy oraz krem z filtrami ochronnymi zabezpieczający  przed oparzeniami słonecznymi. Wskazane jest także zabranie zapasowego ubrania, zabezpieczonego przed zamoczeniem. Uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem,  gałęziami drzew.
 11. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i zatonięciem.
 12. W przypadku zatoru na rzece należy płynąć pod prąd, wiosłując do tyłu lub zatrzymać się przy brzegu, pozwalając przepłynąć przez przeszkodę tym, którzy płyną przed nami.
 13. Pokonując przeszkody: zakręty kładki, powalone konary drzew organizator dopuszcza delikatne odpychanie wiosłem lub rękoma kajaka od przeszkody. Pod kładkami wybieramy najwyższą stronę przepływu, kładziemy się w kajaku i układamy wiosła wzdłuż kajaka.
 14. Głebiny obłożone kamieniami pokonujemy samym środkiem w celu obniżenia ryzyka rozbicia kajaka. Śluzy, jazy i niebezpieczne miejsca- pokonujemy lądem (wysiadamy na brzeg i przenosimy  kajak na druga stronę przeszkody).
 15. Uczestnicy spływu nie są ubezpieczeni, ubezpieczają się we własnym zakresie.
 16. Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa .
 17. Uczestnik, biorąc udział w spływie, oświadcza że zapoznał się i akceptuje powyższe zapisy regulaminu.

 

Prosimy o rozwagę i życzymy udanego aktywnego wypoczynku JJJ